Najpopularniejsze odmiany winorośli
przerobowych uprawianych w Polsce


Jeżeli nie wybrano żadnej odmiany, mapa pokazuje położenie poszczególnych winnic.

Ze względu na brak danych szczegółowych na temat powierzchni upraw dla konkretnych odmian, popularność danej odmiany (ważona powierzchnią) została obliczona jako ułamek: Powierzchnia winnicy, w której uprawia się daną odmianę / Suma powierzchni winnic, w których uprawia się tę odmianę (inaczej mówiąc: winnica "głosuje" na daną odmianę swoją całą powierzchnią).


f  Zgłoś winnicę  Mapa 582 winnic
Gospodarz

Nullum vinum nisi polonicum!
2014–2024 · Winogrodnicy.PL
 

Piotr Przybek, Mapa 582 polskich winnic [online]. Kraków: Winogrodnicy.PL, 2024. [dostęp: 15.07.2024]. Dostępny w Internecie: https://winogrodnicy.pl

badanie wina