Najpopularniejsze odmiany winorośli
przerobowych uprawianych w Polsce


Ze względu na brak danych szczegółowych na temat powierzchni upraw dla konkretnych odmian, popularność danej odmiany (ważona powierzchnią) została obliczona jako ułamek: Powierzchnia winnicy, w której uprawia się daną odmianę / Suma powierzchni winnic, w których uprawia się tę odmianę (inaczej mówiąc: winnica "głosuje" na daną odmianę swoją całą powierzchnią).

Jeżeli nie wybrano żadnej odmiany, mapa pokazuje udział powierzchni danej winnicy w sumie powierzchni wszystkich winnic w bazie.


f  Zgłoś winnicę  Winogrodnicy.PL
Gospodarz

Nullum vinum nisi polonicum
2014–2019 Winogrodnicy.PL
 

Przybek P., Mapa 445 polskich winnic [online]. Kraków: Winogrodnicy.PL, 2019. [dostęp: 19.05.2019]. Dostępny w Internecie: http://winogrodnicy.pl